Verhuizen en de belastingdienst

Vergoedingen voor verhuiskosten behoren in het algemeen tot het loon, maar je kunt voor de verhuiskosten van een werknemer een vrijgestelde vergoeding betalen.

Lees meer

Geschillen met je verhuizer

U heeft een geschil met uw verhuizer. Samen komt u er niet uit. Omdat u uw verhuizing door een Erkende Verhuizer heeft laten uitvoeren kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Verhuizen.

Lees meer

De Verhuiswet

In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn artikelen opgenomen met betrekking tot de verhuisovereenkomst. U vindt deze artikelen in artikel 13, afdeling 4 boek 8 van het BW. Anders dan de AVvV gelden deze artikelen niet alleen voor Erkende Verhuizers, maar ook voor niet-erkende verhuizers. l

Lees meer

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen

Verhuizingen die worden uitgevoerd door een Erkende Verhuizer vallen onder de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVvV). Deze voorwaarden houden onder andere in dat een verhuizing minimaal verzekerd moet zijn voor € 100.000,=. De AVvV zijn opgesteld in overleg met de consumentenbond. 

Lees meer