Bijzonder veel mensen hebben er de voorbije jaren voor gekozen om te investeren in zonnepanelen. Een investering in zonnepanelen is niet alleen tegenwoordig interessant, daarnaast wordt verwacht dat de energieprijzen de komende jaren alleen maar verder zullen stijgen. Dit zou betekenen dat het rendement van zonnepanelen in de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Dat is goed nieuws, want hoe hoger het rendement komt te liggen, des te sneller je jouw investering in zonnepanelen terug kan verdienen. Ben jij ook benieuwd naar hoeveel het rendement van een installatie met zonnepanelen nu precies kan bedragen? Wij zochten het voor je uit en hebben onze bevindingen opgenomen op deze pagina.

Wat betekent het zonnepanelen rendement precies?

In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om na te gaan hoeveel het gemiddelde, globale rendement van zonnepanelen bedraagt. Het gemiddelde zonnepanelen rendement bij efficiënt functionerende installaties is gelegen tussen de 15 en 22 procent. Dit betekent in de praktijk dat de zonnepanelen in staat zijn om gemiddeld zo’n 15 tot 22 procent van al het beschikbare zonlicht om te zetten in elektriciteit. Is dit voor jou niet helemaal duidelijk? In dat geval geven we je graag een voorbeeld van hoe het gemiddelde zonnepanelen rendement te berekenen.

Voorbeeld zonnepanelen rendement

Wanneer je beschikt over een zonnepaneel van 1,5 vierkante meter met een vermogen van 250 Wp is de straling van de zon goed voor een vermogen van 1300 Wp. Het rendement welke door het zonnepaneel in kwestie dan kan worden behaald is 19,2 procent. Dit resultaat wordt verkregen door 250 te delen door 1.300. Op deze manier is het dus vrij eenvoudig mogelijk om het globale, gemiddelde rendement van een bepaald zonnepaneel te berekenen.

Welke verbanden zijn er bij het zonnepanelen rendement?

Het is algemeen bekend dat er sprake is van een verband tussen het rendement waar zonnepanelen over beschikken evenals de oppervlakte en het zogenaamde piekvermogen. Dit betekent in de praktijk dat een zonnepaneel welke beschikt over een bepaalde oppervlakte en een aanzienlijker rendement in staat is om een hoger piekvermogen te bereiken. Dit in vergelijking met een zonnepaneel welke over dezelfde oppervlakte beschikt, maar zich kenmerkt door een lager rendement. Wanneer het gaat om zonnepanelen welke over een gelijke oppervlakte beschikken spreekt het voor zich dat het zonnepaneel met het hoogste rendement in staat is om meer zonlicht om te zetten naar elektriciteit.

Concreet betekent bovenstaande dat zonnepanelen die beschikken over een hoger rendement voldoende hebben aan een kleinere oppervlakte om een zeker vermogen te kunnen produceren. Dit betekent in de praktijk dus niet noodzakelijkerwijs dat ze beter zijn dan zonnepanelen met een lager rendement. Dergelijke zonnepanelen zijn dan ook vooral interessant voor mensen die bijvoorbeeld slechts over een beperkte hoeveelheid aan beschikbare oppervlakte op hun dak beschikken. Door gebruik te maken van krachtige zonnepanelen is het dan immers alsnog mogelijk om het vereiste vermogen te realiseren.

Het rendement en de terugverdientijd van zonnepanelen

Het spreekt voor zich dat het rendement welke door zonnepanelen kan worden gerealiseerd een bijzonder belangrijke invloed heeft op de terugverdientijd van zonnepanelen. Om de terugverdientijd van een installatie met zonnepanelen te kunnen berekenen spreekt het voor zich dat je eveneens een bepaald beeld moet hebben van de opbrengst die door deze zonnepanelen kan worden gerealiseerd. Om deze opbrengst te kunnen berekenen dien je steeds over bepaalde, specifieke informatie te beschikken. Het gaat hierbij in het bijzonder om het vermogen van de zonnepanelen. Het vermogen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp).

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de zonnepanelen die je in Nederland of België op je dak plaatst niet continue even veel stroom kunnen leveren. Dit betekent concreet dat het maximale vermogen uitsluitend wordt behaald op het ogenblik dat er sprake is van ideale omstandigheden. In ons land kan je er in principe rekening mee houden dat een zonnepaneel gedurende 850 tot 900 uur op jaarbasis op haar maximale vermogen kan werken. Omwille van deze reden wordt er in de praktijk dan ook voor gekozen om het verwachte vermogen uit te drukken in kWh (Kilowattuur). Gemiddeld genomen zou de terugverdientijd van een systeem met zonnepanelen tussen de 8 en 12 jaar bedragen.

Welke factoren bepalen het zonnepanelen rendement?

Tot slot is het belangrijk om er rekening mee te houden dat ongelofelijk veel verschillende zaken het rendement van je zonnepanelen zullen gaan bepalen. Het spreekt namelijk voor zich dat dit niet alleen maar geldt voor het vermogen waar je zonnepanelen over beschikken. Ook de onderstaande factoren oefenen steeds een invloed uit op het zonnepanelen rendement:

  1. Het type zonnepaneel waar gebruik van wordt gemaakt;
  2. De plaats waar het zonnepaneel zich bevindt;
  3. De temperatuur (een zonnepaneel presteert slechter bij te hoge temperaturen);
  4. Of er sprake is van een eventuele schaduwinval of niet;
  5. De hellingshoek waaronder het zonnepaneel is geplaatst;
  6. De exacte oriëntatie van het zonnepaneel;

Wil jij er dus met andere woorden echt zeker van kunnen zijn dat je steeds kan rekenen op het meest optimale zonnepanelen rendement? In dat geval zal je echt niet anders kunnen dan rekening te houden met de hierboven aangegeven aandachtspunten.

Lees ook: btw terugvragen zonnepanelen stappen