Verhuizen naar een nieuwbouwwoning

Veel Nederlanders hebben de droom om ooit een nieuwbouwwoning te kopen. Elk jaar worden er tienduizenden nieuwe woningen opgeleverd. In 2005 waren dit 69.500, in 2006 72.382 en de prognoses voor de komende jaren is dat er gemiddeld 79.000 nieuwe woningen per jaar bij zullen komen. Kortom, er worden volop nieuwe woningen gebouwd. Toch is de aankoop van een nieuwbouwwoning veel ingewikkelder dan de aankoop van een bestaande woning. Doordat de woning nog gebouwd moet worden kunt u de woning niet van te voren bekijken, behalve vanaf de bouwtekening. Voor, tijdens of na de bouw kunt u als koper tegen de nodige problemen aanlopen. 

Veel van deze problemen kunnen wellicht voorkomen worden als u zich van te voren goed laat informeren. We zetten helder de voor- en nadelen van een compleet nieuw huis ten opzichte van een bestaande woning voor u op een rij, te beginnen met een nieuwbouwwoning.

Voordelen van een nieuwbouwwoning

• U betaalt minder. De koopprijs is immers vrij op naam, waar u bij een bestaand huis de kosten koper moet betalen (zo’n 5 à 6% );

• Uw huis stijgt sneller in waarde (tijdens de bouw is een waardestijging van een ton al lang geen uitzondering meer);

• U heeft GIW-garantie (waardoor u voor enkele jaren een groot gevoel van zekerheid krijgt);

• De eerste jaren zijn er weinig onderhoudskosten. Er is immers geen achterstallig onderhoud; 

• Het afwerkingsniveau is hoog (installaties, sanitair etc. is minder gevoelig voor storingen);

• Uw huis is beter geïsoleerd en is energiezuinig (wat nogal kan schelen in de stookkosten).

Nadelen van een nieuwbouwwoning

• U koopt de woning vanaf een tekening of maquette, het is dus afwachten hoe uw huis eruit gaat zien;

• U bent maar al te vaak aan gemeentelijke willekeur overgeleverd (loting, economische gebondenheid, e.d.);

• Er zijn hoe kosten voor inrichting en tuinaanleg  die volledig voor uw rekening komen;

• U moet máánden wachten op de oplevering;

• Openbare voorzieningen zijn vaak nog niet aanwezig.

Voordelen bestaande bouw

• U weet precies hoe de omgeving er uitziet;

• Oudere huizen zijn vaak ruimer en staan op een ruimere kavel;

• Zowel het huis als de buurt hebben vaak al sfeer en een groene omgeving;

• U hoeft de tuin niet helemaal van nul af aan in te richten;

• U kunt er meestal snel in;

• U woont niet in iets dat wel erg op een massaproduct lijkt;

• U kunt van tevoren zien wie uw buren worden;

• Van te voren kunt u het huis van binnen bekijken.

Nadelen bestaand huis

• U betaalt meer (de kosten koper van circa tien procent);

• Uw huis stijgt minder snel in waarde;

• De garantie is een stuk beperkter dan bij nieuwbouw;

• U heeft hogere onderhoudskosten;

• Uw huis is wellicht niet goed geïsoleerd (wat nogal kan schelen in de stookkosten);

• Voor aanpassingen of verbouwingen moet flink betaald worden. 

U kiest voor nieuwbouw

De hierboven genoemde voor- en en nadelen voor een nieuwbouwwoning dan wel bestaande woning kunnen u wellicht enigszins beïnvloeden in uw keuze voor een nieuwbouwwoning. Ervan uitgaande dat u kiest voor een nieuwbouwwoning heeft u de keuze uit een tweetal opties: Zelf een huis (laten) bouwen op eigen grond of een woning uit een nieuwbouwproject kopen.