Vergoedingen voor verhuiskosten horen in het algemeen tot het loon, maar het is mogelijk om voor de verhuiskosten van een werknemer een onbelaste vergoeding te betalen als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking.

Er mag een onbelaste verhuiskostenvergoeding gegeven worden van maximaal € 7.750,-. Dit is nààst de vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel, dus de kosten van de verhuizing mogen ook nog eens volledig belastingvrij vergoed worden!! Er gelden wel 2 voorwaarden om aan te tonen dat het daadwerkelijk gaat om een verhuizing die voldoende samenhangt met de dienstbetrekking:

1. De werknemer verhuist binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing;

2. De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist, waardoor de afstand tussen zijn nieuwe woning en zijn werk ten minste 60% minder wordt.

In bijzondere situaties kan het voorkomen om ook een onbelaste verhuiskostenvergoeding te geven aan een werknemer die uit dienst gaat. Een voorbeeld daarvan is als de werknemer door het einde van de dienstbetrekking niet langer in een dienstwoning kan blijven wonen.

 

Bron: Handboek Loonheffingen 2018 van de belastingdienst