Moet je verhuizen omdat je woning wordt gesloopt of gerenoveerd? Dan kun je een verhuiskostenvergoeding krijgen . Eindigt je huur omdat de verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren? Ook dan heb je recht op verhuiskostenvergoeding van uw verhuurder. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en herinrichten.

XXXXX aanpassen vanaf hier:: XXXXXX

Hoogte verhuiskostenvergoeding

Hoeveel van uw verhuiskosten u vergoed krijgt, ligt aan uw woonruimte en de verhuisdatum:

 • Zelfstandige woning

  Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt sinds 16 februari 2018 een minimumbijdrage van € 5.993.
  Verhuisde u in de periode 28 februari 2017 – 15 februari 2018? Dan is de minimumbijdrage € 5.910.
  Verhuisde u in de periode 2 maart 2016 – 27 februari 2017? Dan is de minimumbijdrage € 5.892.
  Verhuisde u in de periode 28 februari 2015 – 1 maart 2016? Dan is de minimumbijdrage € 5.857.
  Verhuisde u in de periode 1 maart 2014 – 27 februari 2015? Dan is de minimumvergoeding € 5.799.
  Voor de periode 1 maart 2013 – 1 maart 2014 is de minimumbijdrage voor de verhuiskostenvergoeding € 5.658.

 • Kamer

  Voor kamers geldt geen minimumbedrag, omdat de verhuiskosten en herinrichtingskosten van kamers doorgaans lager zijn.

De minimumbijdrage wijzigt elk jaar voor 1 maart. De bijdrage wijzigt met het percentage van de inflatie over het vorige jaar (consumentenprijsindex). De actuele tekst van de regeling kunt u vinden in de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

Schadevergoeding bovenop verhuiskostenvergoeding

Heeft u schade door de renovatie die de verhuiskostenvergoeding niet (volledig) dekt? Dan kunt u proberen een schadevergoeding te krijgen. Deze komt dan bovenop de verhuiskostenvergoeding.

Verhuiskostenvergoeding bij wisselwoning

Verhuist u tijdelijk naar een wisselwoning? En staat in het contract duidelijk dat het om een wisselwoning gaat voor de duur van de renovatie van de woonruimte? Dan moet de verhuurder alleen 1 keer een vergoeding voor de verhuiskosten betalen. Dit geldt ook bij verhuizing naar een tijdelijke woning die wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.

Uitkering in geld of natura

Uw verhuurder kan u aanbieden om in plaats van de vergoeding de verhuizing voor u te regelen. En uw nieuwe woning van binnen te schilderen en te stofferen. De verhuurder mag dit aanbod doen. U hoeft het aanbod niet te accepteren en kunt in plaats daarvan om de minimumvergoeding vragen. Op grond van de verhuiskostenregeling is de verhuurder dan verplicht de minimumvergoeding in geld aan u te betalen.

Geld van gemeente en van verhuurder

Het kan zijn dat u door de renovatie ook geld krijgt van uw gemeente. U behoudt dan toch het recht op de verhuiskostenvergoeding van de verhuurder. Wel kan de verhuurder de bijdrage verlagen met het bedrag dat u van de gemeente krijgt. Gemeenten en verhuurders kunnen hierover afspraken maken.

Verhuizing niet nodig

Bij sommige renovatiewerkzaamheden is een verhuizing niet nodig en is er dus geen sprake van een verhuiskostenvergoeding. Dit kan de verhuurder vermelden in het renovatievoorstel. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u de rechter verzoeken om uitspraak te doen.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding