Verhuiskostenvergoeding - VerhuisAdvies.nl

Verhuiskostenvergoeding


Wanneer een werknemer voor zijn werk moet verhuizen, kan de werkgever een verhuiskostenvergoeding geven. Deze vergoeding is onder bepaalde voorwaarden onbelast. In principe kunnen zowel de kosten voor het overbrengen van de boedel als de herinrichtingskosten worden vergoed.

 

Vergoeding verschillende kosten

Vergoedingen voor verhuiskosten behoren in principe tot het loon. De werknemer kan echter een belastingvrije vergoeding voor verhuiskosten worden gegeven, als de verhuizing verband houdt met het werk dat hij doet. De werkgever kan een vergoeding geven voor de kosten voor het overbrengen van de inboedel en voor andere kosten, waarvan de herinrichtingskosten de belangrijkste zullen zijn. Bij herinrichtingskosten kan onder meer gedacht worden aan kosten voor:

het ophangen van gordijnen en lamellen;

het aansluiten van telefoon, gas en elektriciteit;

het schoonmaken van een woning;

(binnen)schilderwerk en behang.

Verhuizen voor je werk en recht op verhuiskostenvergoeding

Voorwaarden

De verhuiskostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd als de werkgever de vergoeding uitkeert aan een werknemer die voor zijn werk verhuist. Het is echter niet altijd duidelijk wat de doorslaggevende reden voor verhuizen is. Verhuist de werknemer vanwege zijn werk, om persoonlijke redenen of is het een combinatie van beide motieven? Voor de fiscale regeling geldt: het moet gaan om het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking of een overplaatsing naar een andere standplaats. De werkgever kan in elk geval een onbelaste vergoeding geven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

de werknemer gaat binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na een overplaatsing binnen een afstand van tien kilometer van zijn arbeidsplaats wonen, terwijl hij eerst op een afstand van meer dan tien kilometer woonde;

de werknemer bekort door zijn verhuizing de reisafstand tussen zijn woning en de arbeidsplaats, gemeten langs de meest gebruikelijke weg, met ten minste 50 kilometer Ún met ten minste tien kilometer.

 

In andere situaties is het afhankelijk van de feiten en omstandigheden of er voldoende verband is tussen de verhuizing en de dienstbetrekking.

 

Hoe hoog de maximale vergoeding is, is bepaald door de belastingdienst, zie daarvoor ook 'Verhuizen en de belastingdienst'.