Voor het eerst heeft ruim de helft van de nieuwbouwwoningen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland geen aardgasaansluiting meer.

Sinds 1 juli 2018 is voor 56 procent van alle nieuwbouwprojecten in die regio’s geen aardgasaansluiting meer aangevraagd, meldt netbeheerder Stedin vrijdag. De netbeheerder krijgt alle aanvragen voor aansluitingen op het stroom- en gasnet binnen.

Een jaar eerder werd voor 36 procent van de nieuwbouwwoningen in het verzorgingsgebied van Stedin geen aardgasaansluiting aangevraagd.

Sinds 1 juli 2018 hoeven netbeheerders nieuwbouwwoningen niet meer verplicht aan te sluiten op het aardgasnet. Om de transitie te maken naar een lagere CO2-uitstoot wil de overheid alle woningen in 2050 van het aardgas af hebben. Voor warmte zijn huizen dan aangewezen op bijvoorbeeld stadsverwarming, warmtenetten of elektrische oplossingen.

Bron Nu.nl