De hypotheekmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar stevig gekrompen. Er waren zowel minder starters als doorstromers actief op de huizenmarkt, stelt consultancybureau IG&H in een driemaandelijkse hypotheekupdate.

Ook het aantal oversluiters nam af. Wel ging de gemiddelde hypotheeksom opnieuw omhoog.

Er werden in het eerste kwartaal bijna 69.000 hypotheken afgesloten, een afname van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet van de hypotheekmarkt bedroeg bijna 22 miljard euro, 9,6 procent minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Grootste daling sinds 2013

Die daling is de grootste sinds 2013 en wordt veroorzaakt door de lastige huizenmarkt, verklaart IG&H. Ook de moeilijke positie van starters is mede debet aan de afname.

De gemiddelde hypotheeksom kwam met 316.000 euro 5,2 procent hoger uit dan een jaar eerder. Dat werd vooral veroorzaakt door de stijgende hypotheeksommen voor oversluiters. Voor kopers van een nieuwe woning bleef de gemiddelde hypotheeksom vrijwel constant.

Bron Nu.nl