Het aantal woningverkopen daalt volgend jaar naar verwachting naar 195.000. Dit jaar zal het aantal verkopen nog uitkomen op 210.000, zo schat het economisch bureau van ING in.

Er worden steeds minder woningen verkocht door de aanhoudende prijsstijgingen en het teruglopende woningaanbod.

Doorstromers kopen bovendien liever eerst zelf een nieuw huis, voordat ze hun eigen woning op de markt zetten.

ING denkt wel dat de stijging van de prijzen dit jaar zal afvlakken naar gemiddeld 4,5 procent. Dat was vorig jaar nog 8,4 procent. In 2020 zal de prijsstijging nog verder afnemen naar 2,5 procent.

Het gemiddelde percentage koopwoningen dat jaarlijks van eigenaar wisselt, zal de komende decennia dalen, verwacht het economisch bureau. Dit komt onder meer door de toenemende vergrijzing en strengere regels rond hypotheekverstrekking.

Ouderen hebben in het algemeen minder de neiging te verhuizen dan jongere huishoudens. Daarnaast hebben koopstarters op de woningmarkt meer eigen vermogen nodig om een eigen woning aan te kunnen schaffen.

Bron Nu.nl