De gemiddelde vierkantemeterprijs van vrije sector huurwoningen is in het derde kwartaal van 2018 opnieuw gestegen. Landelijk betalen huurders die een nieuwe woning in de vrije huursector betrekken gemiddeld 5,3 procent meer dan een jaar geleden. In de koopsector stegen de huizenprijzen in diezelfde periode met maar liefst 10,3 procent.

Tekort aan woningen
De stijging van de huurprijzen kan worden verklaard door het tekort aan middeldure huurwoningen. Ook op Pararius is die tendens zichtbaar. Op peildatum 1 oktober 2018 was er 16,4 procent minder beschikbaar huuraanbod ten opzichte van een jaar eerder.

Betaalbare koopwoningen worden steeds schaarser. Het aantal te koop staande woningen is in een jaar tijd met 30,3 procent gedaald van 91.100 naar 63.500. Betaalbare koopwoningen worden steeds schaarser. Het aantal te koop staande woningen is in een jaar tijd met 30,3 procent gedaald van 91.100 naar 63.5005. De schaarste in de koopsector heeft ook invloed op de huursector. Omdat er minder betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn, maken meer mensen aanspraak op huurwoningen in de vrije sector, wat een prijsopdrijvend effect veroorzaakt.

Amsterdamse invloed
De situatie op de Amsterdamse woningmarkt heeft bovendien een grote invloed op de gemiddelde landelijke huurprijs. Wanneer Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten, is de gemiddelde huurprijs in Nederland niet € 16,04 maar € 14,22 per vierkante meter per maand. Een jaar geleden was de gemiddelde vierkante meterprijs in Nederland zonder Amsterdam € 13,21. Dat is een prijsstijging van 7,7 procent ten opzichte van vorig jaar.

De landelijke procentuele prijsstijging van 5,3 procent wordt dus gedempt door Amsterdam, want daar stijgen de prijzen maar met 3,5 procent.

Rotterdam en Eindhoven stijgen bovengemiddeld
Uitschieters zijn Rotterdam en Eindhoven. Daar stegen de huurprijzen met respectievelijk 14,3 procent en 12,1 procent. In Eindhoven betaalden nieuwe huurders het afgelopen kwartaal gemiddeld € 14,62 per vierkante meter per maand ten opzichte van € 13,05 een jaar eerder.

In Rotterdam liggen de huurprijzen nog hoger: daar betaalden nieuwe huurders gemiddeld €16,50 per vierkante meter per maand (+14,3%). De gemiddelde huurprijzen in Rotterdam komen daarmee dichtbij de gemiddelde huurprijzen in Utrecht, waar nieuwe huurders € 6,57 per vierkante meter per maand (+4,3%) betaalden. Dit is slechts 7 cent meer dan de gemiddelde huurprijs in Rotterdam. Een jaar geleden was dit verschil nog ruim anderhalve euro.

Bron Pararius