Wet en regelgeving over verhuizen


Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen

Verhuizingen die worden uitgevoerd door een Erkende Verhuizer vallen onder de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVvV). Deze voorwaarden houden onder andere in dat een verhuizing minimaal verzekerd moet zijn voor 100.000,=. De AVvV zijn opgesteld in overleg met de consumentenbond. 

Logo Erkende Verhuizers

 

Een Erkende Verhuizer heeft een informatieplicht ten opzichte van u als consument om u te wijzen op de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Deze informatie kan door de Erkende Verhuizer bijvoorbeeld voldaan worden door:  

• De AVvV aan u te overhandigen; 

• U vooraf de AVvV toe te zenden; 

• Op de achterkant van de verhuisofferte de AVvV te drukken, met nadrukkelijke vermelding daarvan op de voorzijde. 

 

De Erkende Verhuizer is dus verplicht u de AVvV te overhandigen. Doet hij dat niet, dan mag u uw vraagtekens zetten of deze Erkende Verhuizer zich wel houdt aan deze AVvV. lees meer >>

 

Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen

Moet u uw inboedel tijdelijk opslaan dan heeft de Erkende Verhuizer daar mogelijkheden voor. Behalve de Algemene Voorwaarden voor de verhuizing zelf zijn er ook Algemene Voorwaarden opgesteld voor opslag van inboedels.  Bij inboedelopslag is het bijvoorbeeld van belang dat u zelf voor een passende verzekering zorgt. Uw huidige inboedelverzekering kan zonder problemen worden overgeschreven naar het adres waar de opslag plaatsvindt (de (Erkende) Verhuizer). De "dekking buiten de woning" van uw inboedel is echter vaak beperkt. lees meer >>

 Inboedelopslag

 

Geschillen

U heeft een geschil met uw verhuizer. Samen komt u er niet uit. Omdat u uw verhuizing door een Erkende Verhuizer heeft laten uitvoeren kunt u  de hulp inroepen van de Geschillencommissie Verhuizen. lees meer >>

 

De Verhuiswet 

In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn artikelen opgenomen met betrekking tot de verhuisovereenkomst. U vindt deze artikelen in artikel 13, afdeling 4 boek 8 van het BW. Anders dan de AVvV gelden deze artikelen niet alleen voor Erkende Verhuizers, maar ook voor niet-erkende verhuizers. lees meer >>

 

Verhuizen voor je werk en recht op verhuiskostenvergoeding

Verhuiskostenvergoeding werkgever

Wanneer een werknemer voor zijn werk moet verhuizen, kan de werkgever een verhuiskostenvergoeding geven. Deze vergoeding is onder bepaalde voorwaarden onbelast. In principe kunnen zowel de kosten voor het overbrengen van de boedel als de herinrichtingskosten worden vergoed. lees meer >>

 

Verhuizen en de belastingdienst

Vergoedingen voor verhuiskosten behoren in het algemeen tot het loon, maar u kunt voor de verhuiskosten van een werknemer een vrijgestelde vergoeding betalen als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking. Hiervan is sprake als een werknemer meer dan 25 kilometer van zijn werk woont en verhuist om dichter bij zijn werk te gaan wonen. lees meer >>

Betaalt de belastingdienst uw verhuizing?